Pulsen din vil etter endt økt se noenlunde slik ut:

NB! hvilken puls du har ved start/slutt er helt individuelt – det viktige her er at du har en jevn og kontrollert stigning i puls fra første til siste drag. Hvor mye pulsen faller i pausene trenger du ikke følge så nøye med på. Du skal i løpet av siste halvdel av økta (selve dragene) ha en puls opp mot og rundt din terskelpuls.