Priser

* utvidet testrapport – her får du en mer grundig forklaring på testrapporten + forslag til nøkkeløkter (trening) basert på testen

** test nr 2 gjennomføres 10 – 14 uker etter første test

*** vi filmer deg og vi vil sammen gå gjennom hva du skal korrigere for å løpe mest mulig effektivt og med minst mulig skader

 

Laktatprofil – løp eller sykkel: (inkludert testrapport med informasjon om terskel puls/watt/fart)

 • Enkeltperson: kr 850,-
 • Gruppe over 4 personer, pr pers.: kr 750,-
 • Kunder hos Fysioterapeut 1 AS: kr 750,-

Laktatprofil Triathlon – løp + sykkel (man kan ikke ta begge tester samme dag) :

 • Enkeltperson: kr 1550,-
 • Grupper over 4 personer: kr 1420
 • Kunder hos Fysioterapeut 1 AS: kr 1470

Test-retest – løp eller sykkel  (test nr 2 minimum 10 uker etter første test):

– anbefales for å se om en har trent korrekt, eller om en trenger å endre treningsregimet sitt

 • Enkeltperson: kr 1530,-
 • Gruppe (over 5 personer): kr 1400,-
 • Kunder hos Fysioterapeut 1 AS: kr 1450,-

Utvidet testrapport inkludert anbefalte treningssoner og forslag til treningsregime: 

 • Kr 100,- (Anbefales alle mosjonister. Erfarne løpere/syklister har gjerne nok kunnskap til å tolke laktatprofilen selv, og trenger derved ikke denne repporten)

Løpeteknikk / løpsanalyse: 

 • Kr 750,- (inkluderer gjennomgang av video, samt utlevering av treningsoppgaver)

 

* bestilt time som avbestilles senere enn 24 timer før eller ikke møtt opp til test belastes kr 600,-