Hvorfor velge Terskeltest.no når du skal kartlegge din laktatprofil?

admin TerskelTest.no

1. Du møter høy fysioterapeutisk kompetanse blandet med stor interesse og kunnskap om utholdenhetsidretter.

2. Vi benytter det nyeste utstyret tilgjengelig for å få så korrekte målinger som overhode mulig

3. Du vil få utarbeidet din egen pulssoneoversikt (løp) eller wattoversikt (sykkel), basert på dine faktiske laktatverdier.

4. Du mottar informasjon om din profil samme dag testen er utført!

5. Testleder er lett tilgjengelig på mail hver dag – hele uken.