Melkesyre

admin Kunnskap om Melkesyre

Melkesyre, 2-hydroksypropansyre (HLa), kalles også laktat (La-).  Laktat er altså en del av melkesyre, som det dannes kontinuerlig en liten mengde av under glykolysen. Vi produserer altså melkesyre hele døgnet – hele livet vårt! Produksjonen som foregår når vi sover og er moderat aktive klarer imidlertid kroppen å frakte bort så lenge man holder seg innenfor den aerobe sonen. Det betyr at man arbeider med overskudd av oksygen.  Når man så beveger seg over den aerobe sonen – altså går over den anaerobe terskelen, klarer ikke kroppen lenger å frakte bort melkesyren, og man merker at man blir stiv. Det  betyr at man bruker mer oksygen enn kroppen blir tilført. Eksempler på ting der man jobber i den anaerobe sonen kan være 100 m løp eller vektløftning. Arbeidet man utfører når man jogger, sykler eller driver annen utholdenhetsidrett, foregår hovedsakelig i den aerobe sonen.