Melkesyre

admin Kunnskap om Melkesyre

Melkesyre, 2-hydroksypropansyre (HLa), kalles også laktat (La-).  Laktat er altså en del av melkesyre, som det dannes kontinuerlig en liten mengde av under glykolysen. Vi produserer altså melkesyre hele døgnet – hele livet vårt! Produksjonen som foregår når vi sover og er moderat aktive klarer imidlertid kroppen å frakte bort så lenge man holder seg innenfor den aerobe sonen. Det …

Terskeltest

admin Kunnskap om Melkesyre

Ofte blir ordet terskeltest brukt om det å få utarbeidet en melkesyreprofil – eller laktatprofil – om du foretrekker det mer tekniske navnet. Målet er å finne ut på hvilket tidspunkt – altså ved hvilken puls, fart eller watt – produksjonen av melkesyre overstiger kroppens evne til å fjerne den. Dette «knekkpunktet» er vesentlig å vite om for å optimalisere …